Články a názory

Daň z nabytí nemovitosti – platba odložena do konce roku 2020!

Dobrá zpráva pro kupující nemovitostí. Pokud jste ještě nezaplatili daň z nabytí nemovitostí, tak je termín odložený do konce roku 2020! Pozor, neznamená to, že je daň zrušena, ale vše k tomu směřuje.

Krátce: Nově je platba daně z nabytí odložena do konce roku 2020

Ministerstvo financí předložilo 8.6.2020 na jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III. Tento balíček prodlužuje mimo jiné i termín platby daně z nabytí nemovitosti z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. A to včetně termínu podání daňového přiznání k dani z nabytí.

To vše za předpokladu, že jste měli podat daňové přiznání v období od 31.3.2020, což znamená, že k provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí došlo v prosinci 2019 a později (nezaměňovat datum zápisu s datem právního účinku!)

Pokud jste již daň uhradili, doporučuje FÚ vyčkat do prosince 2020 a o vrácení daně do té doby nežádat. Aspoň takto mi to bylo dnes vysvětleno telefonicky na lince finančního úřadu. Pokud jste ještě daň z nabytí nemovitosti neuhradili, tak ji nehraďte, ale peníze dejte raději na stranu. Dokud nebude daň z nabytí oficiálně zrušena, tak se jedná pouze o odklad platby, nic víc!

Neuvěřitelné se stává skutečností?

Už je to tak. Možná je to jedno z “pozitiv” koronaviru, byť bude nejspíš vykoupeno zrušením slev za hypotéky, čímž dojde k znevýhodnění určité skupiny kupujících. O tom jsem psal v článku “Zrušení daně z nabytí nemovitosti a slev za hypotéku? Komu to pomůže?”, který najdete zde.

Je návrh platný?

Ano, je! Přesné a celé znění následného “Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události” najdete ve Finančním zpravodaji 9/2020, které vydalo Ministerstvo financí 10.6.2020

Rozhodnutí Ministerstva financí se týká mimo jiné například termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu za 2019 (nově posunutý termín do 18.8.2020) a dalších daní a poplatků.

Znění rozhodnutí k dani z nabytí nemovitosti

Pro téma tohoto realitního žblebtu je důležitá tato část rozhodnutí:

  • Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle § 32 a 33 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí“), v jejichž případě lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31.3.2020 do 30.11.2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 31.12.2020,
    promíjím pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání tohoto daňového přiznání;
  • Daňovým subjektům platícím daň z nabytí nemovitých věcí podle § 135 odst. 3 daňového řádu nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy podle § 44 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31.3.2020 do 30.11.2020, za podmínky, že k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň dojde nejpozději dne 31.12.2020,
    promíjím úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na této dani nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí;

Žblept na konec

Důležité je, že jsme se dočkali dalšího posunu a snad se do konce roku této “daně” přeci jen zbavíme. Přeji vám všem klidný zbytek dne a dnešní žblept zakončím citací ministryně financí:

Alena Schillerová

Odložení platby daně z nabytí nemovitosti do konce roku je vítaným krokem, neboť hrozilo, že někteří kupující budou muset daň uhradit a teprve po nabytí účinnosti zákona jim bude oproti žádosti na finanční úřad vrácena.

Máte svůj názor? Uvítám Vaše komentáře pod článkem.

realitní makléř • realitní kancelář • realitní služby nejen v Praze

Honza Ptáček

Jako privátní realitní makléř pomáhám již 20 let svým klientům prodat jejich nemovitosti, a to nejen v Praze. Majitelům nemovitostí poskytuji služby každému na míru, pod hlavičkou vlastní realitní kanceláře. Nechci být tuctový makléř a často dělám věci jinak. Přečtěte si nebo zhlédněte moje videa jak pracuji - pokud si padneme do noty, tak mě kontaktujte a podíváme se, zda budu umět pomoci i Vám

Zanechat komentář